فرم آنلاین گزارش ADR

 

برای ثبت عوارض ناخواسته داروها در فرم زرد ADR به لینک زیر در سازمان غذا و دارو مراجعه نمائید.

 

» مشاهده فرم زرد ADR