آپلود نسخ داروخانه های تحت پوشش

« آپلود نسخ داروخانه ها »

» دریافت فایل آموزشی نحوه آپلود نسخ

» روش کاربری نرم افزار پردازش نسخ (مهندس مستوفی)

 

آپلود نسخ داروخانه


شماره تلفن۶۴۴۳۲۴۳۱ درساعات اداری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ لغالیت ۱۵:۳۰ پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوعات زیر مجموعه واحد تحقیق و توسعه است.