معرفی مدیریت تجهیزات پزشکی

« معرفی واحد تجهیزات پزشکی »


معرفی واحد

واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را در زمینه مدیریت تامین، تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تابعه آغاز کردو در سال ۱۳۹۳ طی دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم بهداشت با شماره نامه ۱۰۰۹۲، نظارت بر ملزومات مصرفی تجهیزات پزشکی به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران انتقال یافت. همچنین در سال ۱۳۹۵ تمدید پروانه تولید تجهیزات پزشکی با کلاس های خطر A و B و نظارت بر شرکت های توزیع کننده و اصناف تجهیزات پزشکی تحت حوزه جغرافیایی دانشگاه، به این معاونت واگذار شد.

 

معرفی اعضا:

» مهندس محمد حسین درویش : رئیس اداره تجهیزات پزشکی (کارشناسی مهندسی برق الکترونیک-کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)

» مهندس مهسا سلیمی: کارشناس تجهیزات پزشکی (کارشناسی مهندسی پزشکی)

» مهندس معصومه حیدری: کارشناس تجهیزات پزشکی (کارشناسی مهندسی برق- بیوالکتریک)

» مهندس مرضیه کاظمی: کارشناس تجهیزات پزشکی (کارشناسی مهندسی پزشکی-کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)

» مهندس سمانه صفری: کارشناس تجهیزات پزشکی (کارشناسی مهندسی پزشکی-کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)