فرم ها و چک لیست ها

فرم ها و چک لیست ها 

»فرم های مربوط به درخواست IRC صدور/تمدید/اصلاحیه شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

»فرم تعهد ارسال نمونه

»چک لیست نظارت و ارزیابی انبارهای نگهداری فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل وشیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

»جدول اکسل ارزیابی فرآورده طبیعی

»چک لیست مدارک ضروری جهت بررسی اولیه پرونده درخواست صدور پروانه ساخت فرآورده طبیعی

»پرسشنامه تقاضای ساخت و تولید فراورده طبیعی

»فرم درخواست افزايش فرآورده تجويزي در سامانه حامي براي طرح در كميته تخصصي پايش نسخ الكترونيك

» فرم های مربوط به صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

» چک لیست بازرسی از عطاری ها و باشگاه های ورزشی

» چک لیست ارزیابی واحدهای عطاری

» چک لیست بازدید از شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، انواع شیر خشک، فرآورده های متابولیک، غذای کودک و غذای ویژه

» چک لیست شرایط بهینه ساخت در کارخانه های تولید فرآورده مکمل تغذیه ای (GMP)

» چک لیست شرایط بهینه ساخت در کارخانه های تولید فرآورده های طبیعی و سنتی (GMP)

» دستورالعمل بازدید از محل احداث کارخانه های تولیدی فرآورده های طبیعی، سنتی ،مکمل تغذیه ای، انواع شیر خشک، فرآورده های متابولیک غذای کودک و غذای ویژه

» دستورالعمل نظارت برامحا فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، انواع شیر خشک، فرآورده های متابولیک، غذای کودک و غذای ویژه

» فرم بازرسی باشگاه های ورزشی

آمار بازدید
  • بازدید کنندگان آنلاین : 2
  • بازدید امروز : 16