صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » قابل توجه مدیران عامل و مسئولین فنی محترم کارخانجات تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

قابل توجه مدیران عامل و مسئولین فنی محترم کارخانجات تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تعداد بازدید : 120

قابل توجه مدیران عامل و مسئولین فنی محترم کارخانجات تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای مسئولین فنی کارخانجات تولیدی نموده است.

به اطلاع می رساند مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی (توضیحات در پیوست) برای مسئولین فنی کارخانجات تولیدی نموده است لذا ضروری است در صورت تمایل به شرکت در هر یک از دوره های آموزشی، نسبت به معرفی مسئول فنی محترم آن موسسه اقدامات لازم مبذول فرمایید.

لازم بذکر است به افراد شرکت کننده گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.

ضمناً مقتضی است  حداکثر تا تاریخ ۲۳ تیر ماه ۹۷ هزینه مربوطه مطابق با اطلاعات پیوست واریز و اصل فیش به همراه نامه معرفی مسئول فنی جهت ثبت نام تحویل واحدآموزش (آقای مهندس مومنیان) گردد. باتوجه به ظرفیت محدود کلاس ها درهردوره، اولویت ثبت نام با افرادی است که زودتر مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

بدیهی است در صورت تولید در زمان حضور مسئول فنی در دوره آموزشی معرفی جانشین به این مدیریت الزامیست.

* لازم به ذکر است اخذ گواهی شرکت در دوره های آموزشی مذکور برای تمدید پروانه مسئولین فنی که این دوره را در معاونت غذا و دارو نگذرانده اند ضروریست.

 

» اطلاعات بیشتر