اطلاعیه ها و اخبار

« اطلاعیه های فرآورده های سنتی و مکمل »
 

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری کپسول کومارین (۲۶ شهریور ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص جمع آوری کپسول چاقی فرشته (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری محصول قرص ضد لاغری با عنوان Body Fat Apple Fat Fast غیرمجاز (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص تاکید بر استفاده از مکمل های شیرخواران و داروهای ساخت داخل کشور (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص جمع آوری روغن های مالشی و موضعی فاقد مجوز شرکت طیب (۹ اردیبهشت ۱۳۹۸)

» اطلاعیه در خصوص ضوابط فروش محصولات در عطاری ها (۲۸ اسفند ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص سامانه ثبت شیرخشک های رژیمی و غذاهای مشمول ارز دولتی (۱۹ دی ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری کپسول ویگارکس (VigRX) با سری ساخت و تاریخ تولید اعلامی (۴ دی ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص پیاده سازی سامانه ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذاهای رژیمی (۱۳ آذر ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص دستور جمع آوری تنباکوهای محرک جنسی (۱۱ شهریور ۱۳۹۷)

» لیست داروخانه های منتخب جهت توزیع شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه با ارز دولتی (۳ مهر ۱۳۹۷)

» اطلاعیه در خصوص فرآورده های فاقد مجوز شرکت گل پک دارو (۱۷ بهمن ۱۳۹۶)

» جمع آوری فرآورده هایی تحت عناوین کپسول چاقی فرشته و معجون تقویت قلب (۱۵ بهمن ۱۳۹۶)

» فرآورده های فاقد مجوز با عناوین قرص خون، حب پادزهر، حب اثلق (۱۸ آذر ۱۳۹۶)