قانون ارتقاء سلامت نظام اداری

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شوراي اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ مجلس با اجراي آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ به ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید.

 

دریافت فایل قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد