فایل های آموزشی

« فایل های آموزشی مدیریت تجهیزات پزشکی »

 

» آشنایی با وسایل پزشکی مصرفی (نخ، سوزن، محصولات پلیمری، لاتکسی، سیلیکونی…)

» دوره آموزشی معرفی و شناسایی مواد و وسایل دندانپزشکی

» آشنایی با اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی – مهندس عظیم زاده

» آشنایی با استریلیزاسیون – مهندس جهانی کیا

» آشنایی با الزامات اساسی (اصول ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی) – مهندس تولی

» آشنایی با انواع ارزیابی در مناقصات

» آشنایی با آنالیز ای بی سی به منظور مدیریت بودجه- مهندس باغبانی

» آشنایی با برون‌سپاري فعاليت‌ها

» آشنایی با تأییدیه های کیفی بین المللی – مهندس اسدی

» آشنایی با چک لیست های بازرسی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی – مهندس باغبانی

» آشنایی با دستورالعمل اجرايي تفويض اختيارات به دانشگاه هاي علوم پزشكي

» آشنایی با دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی – مهندس احمدپور

» آشنایی با دستورالعمل ثبت وسایل پزشکی – مهندس شاه علی

» آشنایی با دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با خرید – مهندس باغبانی

» آشنایی با شرایط محیطی و زیر ساخت های لازم جهت تاسیس و بهره برداری از واحدهای تولید تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی – مهندس سلیمانی

» آشنایی با فراخوان و هشدار – مهندس اقرلو

» آشنایی با قیمت گذاری تجهیزات پزشکی – مهندس فرزین

» آشنایی با کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی – مهندس رحیمی پور

» آشنایی با مبانی اتاق تمیز – مهندس اسفندیاری

» آشنایی با نحوه نظارت (بازرسی) و تنظیم صورتجلسه – مهندس غفوری

» آشنایی با نحوه نظارت بر نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درکانی – مهندس عظیم زاده

» آشنایی با نگهداري وانبارش تجهيزات پزشکي – مهندس عظیم زاده

» آشنايي با سيستم مديريت كيفيت – مهندس بابایی

» آشنايي با ضوابط توزيع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی – مهندس هوشنگي

» آشنايي با ضوابط خدمات پس از فروش – مهندس نجفی

» دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (قسمت ۱)

» دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (قسمت ۲)

» دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (قسمت ۳)

» دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (قسمت ۴)

» دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (قسمت ۵)

» دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی (قسمت ۶)

» آشنایی با تجهیزات مصرفی ارتوپدی – دکتر رضایی (قسمت ۱)

» آشنایی با تجهیزات مصرفی ارتوپدی – دکتر رضایی (قسمت ۲)

» آشنایی با تجهیزات مصرفی ارتوپدی – دکتر رضایی (قسمت ۳)

» آشنایی با اقلام مصرفی چشمی

» آشنایی با ایمپلنتهای ارتوپدی

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۱)

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۲)

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۳)

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۴)

» آشنایی با اقلام مصرفی قلبی (قسمت ۵)