صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » معاونت غذا و دارو » امور فرهنگی و بسیج » اخبار و مطالب فرهنگی » بازدید بازرسین صیانت از حقوق شهروندی از معاونت غذا و دارو دانشگاه

بازدید بازرسین صیانت از حقوق شهروندی از معاونت غذا و دارو دانشگاه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
تعداد بازدید : 234

بازدید بازرسین صیانت از حقوق شهروندی از معاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو: بازدید بازرسین کمیته سلامت و صیانت از حقوق شهروندی با هدف بررسی ارزیابی روند یکساله معاونت غذا و دارو تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو: جلسه کمیته سلامت و صیانت از حقوق شهروندی صبح امروز ۲۳ بهمن ۹۶ در محل دفتر معاونت با حضور دکتر منان حاجی محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه، دکتر حیدری مسئول رسیدگی به شکایات و ندیری کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات دانشگاه، مدیران و کارشناسان مکربلوطه تشکیل شد.
در این جلسه ضمن گزارش فعالیت های انجام شده  در طول یکسال جاری ، شاخص های برنامه عملیاتی سلامت اداری اعم از ارتقا سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم، استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، رسیدگی به شکایات مردمی و مناسب سازی فضای اداری ویژه جانبازان و معلولین و…. مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

همچنین: در خصوص صورت جلسه های اختصاصی در طرح صیانت از حقوق شهروندی و شناسایی اعضاء گروه، لینک پیشنهادات و انتقادات، تعداد جلسات اخلاق حرفه ای برای کارمندان، شناسایی بسترهای جرم خیز و گلوگاه های فساد اداری و مالی به منظور پیشگیری از تضییع حقوق شهروندی و شفاف سازی مراجعین به معاونت غذا و دارو و پیشنهاد جهت رفع مشکلات مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه دکتر حاجی محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه گفت: مهمترین نکته در خصوص حقوق شهروندی تعصب، حس مسئولیت و همدلی کارکنان این مجموعه  با نگاه خانواده به معاونت است.

توضیح اینکه: مسئولین صیانت به همراه دکتر نجاریان مشاور اجرایی معاون غذا و دارو از واحدهای مختلف معاونت غذا و دارو بازدید کردند.

» گالری تصاویر