معرفی و تاریخچه معاونت

تاریخچه:

معاونت غذا و دارو در سال ۱۳۸۵ با ارتقا سطح از مدیرت دارو،غذا و آزمایشگاه به معاونت تبدیل و در حال حاضر با سه مدیریت فعالیت می نماید:

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

همچنین دارای:

واحد تحقیق و توسعه

واحد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

واحد تجهیزات پزشکی

امور عمومی

امور مالی، امور فرهنگی و بسیج، روابط عمومی، انفورماتیک و حراست می باشد.

 

فعالیتها:

فرآیندهای جاری مدیریت نظارت براموردارووموادمخدر:

پایش، رسیدگی و نظارت بر:

– داروخانه های تحت پوشش و شرکت های توزیع کننده پخش دارو (شرکت های فوریتی و تک نسخه ای)

– وضعیت ارائه خدمات دارویی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

– تامین و توزیع داروهای بیماران خاص بویژه بیماران مبتلا به MS

– مراکز ترک اعتیاد و بیمارستانها به منظور بررسی وضعیت موجودی و مصرف داروهای مخدر

– صدور حواله یا مجوز

– ترخیص داروهای وارداتی ومواد اولیه مورد نیاز کارخانجات دارویی

– تامین داروهای مخدر برای دانشگاههای تحت پوشش قطب یک کشور (شهید بهشتی- قم – قزوین – البرز)

– پروانه های تاسیس و مسئول فنی داروخانه

– تشکیل کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها

 

فرآیندهای جاری مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی:

پایش، رسیدگی و نظارت بر:

– کارخانجات تحت پوشش

– سردخانه ها و انبار های تحت پوشش

– مراکز عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی

– شکایات و عدم انطباق های واصله

– صدور، تمدید و اصلاح

– پروانه ساخت

– پروانه بهره برداری

– مجوز واردات

– شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۱۱

 

فرآیندهای جاری مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی:

کنترل کيفي نمونه هاي ارسالي از:

– مدیریت نظارت بر مواد غذایی

– شبکه هاي بهداشت

– بهداشت جنوب

– شهرري

– اسلامشهر

– بازرسي آزمايشگاه واحدهاي توليدي تحت پوشش

– بازرسي آزمايشگاه هاي همکار وزارت بهداشت

– مشارکت در طرح هاي کشوري وزارت بهداشت

– آموزش مسئولين فني

 

سایر فعالیتها:

– تشکیل و راه اندازی واحد بازرسی ویژه جهت پیگیری تخلفات در حوزه کالاهای سلامت محور

– تشکیل واحد مبارزه با قاچاق کالا

– ايجاد مرکز اطلاع رسانى دارو وغذا

– تشکیل کمیته اجرایی اقتصاد مقاومتی

– بهره برداری از سالن ورزشی ساختمان شماره ۲ دانشگاه

– آموزش و پژوهش