معرفی امور عمومی

ریاست امور عمومی جناب آقای مهندس کاظمیان

 

آدرس پستی:  تهران – خ انقلاب – خ قدس – ابتدای خ طالقانی – معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه اول

کد پستی:۱۴۱۷۶۵۳۷۶۱

تلفن تماس: ۶۶۹۷۷۶۴۶

نمابر:  ۶۴۴۳۲۴۷۰

ساعات کار اداری از ساعت ۸ الی ۱۵:۳۰