صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » برگزاری کارگاه تلفیق دارویی

برگزاری کارگاه تلفیق دارویی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
تعداد بازدید : 489

برگزاری کارگاه تلفیق دارویی

به گزارش معاونت غذا و دارو: کارگاه تلفیق دارویی روز پنجشنبه مورخ 30 شهریور 1396 در محل سالن اجتماعات آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران به همت واحد تحقیق و توسعه برگزار شد.

به گزارش معاونت غذا و دارو: کارگاه تلفیق دارویی روز پنجشنبه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ در محل سالن اجتماعات آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران به همت واحد تحقیق و توسعه برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه دکتر کارگر مسئول واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو به بیان اجرایی شدن تلفیق دارویی توسط داروسازان ضمن فراهم ساختن حضور پررنگ تر داروسازان در بیمارستان به هرچه بیشتر بیمار محور شدن خدمات داروسازان در  بیمارستان می انجامد پرداخت.

وی افزود : این معاونت قصد دارد کارگاه دیگری را به صورت تکمیلی پس از ابلاغ فرم نهایی تلفیق دارویی و اجرای اولیه آن توسط داروسازان جهت رفع اشکالات احتمالی برگزار نماید.

سپس دکتر بیتا شهرامی به بیان اهمیت تلفیق دارویی و نقش آن در پیشگیری از خطاهای دارویی پرداخت و تعاریف و مفاهیم رایج در این زمینه را بیان کرد. در ادامه دکتر محمدتراز متخصص داروسازی بالینی به بیان چالش های اجرایی و راهکارهای انجام موفق تلفیق دارویی پرداخت.

همچنین : نحوه صحیح اخذ شرح حال دارویی و نحوه تکمیل فرم تلفیق دارویی توسط دکتر نیایش محبی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان شد و شرکت کنندگان در دو نوبت در قالب کارهای گروهی به اخذ شرح حال دارویی و تکمیل فرم تلفیق دارویی پرداختند.

در انتهای جلسه نیز دکتر الهام حدیدی متخصص داروسازی بالینی به جمع بندی نکات اصلی آموزش داده شده پرداخت.

 

» گالری تصاویر