صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اطلاعیه تأسیس داروخانه در روستای مرتضی گرد

اطلاعیه تأسیس داروخانه در روستای مرتضی گرد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تعداد بازدید : 98

اطلاعیه تأسیس داروخانه در روستای مرتضی گرد

از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در روستای مرتضی گرد دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز 16 مهر96 جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک به مدیریت نظارت بر امور دارو مراجعه نمایند.

darou

بدینوسیله از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در روستای مرتضی گرد که درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی دانشگاه به ثبت رسانده اند دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۶ مهر ۱۳۹۶ جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک خود در روزهای اداری به این معاونت واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک ۵۸۴ طبقه سوم مدیریت نظارت بر امور دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمایند.

   ضمناً مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.