صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت دارو » اطلاعیه تأسیس داروخانه در روستای مرتضی گرد

اطلاعیه تأسیس داروخانه در روستای مرتضی گرد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تعداد بازدید : 630

اطلاعیه تأسیس داروخانه در روستای مرتضی گرد

از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در روستای مرتضی گرد دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز 16 مهر96 جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک به مدیریت نظارت بر امور دارو مراجعه نمایند.

بدینوسیله از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در روستای مرتضی گرد که درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی دانشگاه به ثبت رسانده اند دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۶ مهر ۱۳۹۶ جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک خود در روزهای اداری به این معاونت واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک ۵۸۴ طبقه سوم مدیریت نظارت بر امور دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمایند.

   ضمناً مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.