صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت دارو » اطلاعیه تأسیس داروخانه روزانه در روستای قمصر

اطلاعیه تأسیس داروخانه روزانه در روستای قمصر

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
تعداد بازدید : 574

اطلاعیه تأسیس داروخانه روزانه در روستای قمصر

بدینوسیله از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در روستای قمصر که صرفاً تا قبل از تاریخ 22 خرداد 1396 درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی دانشگاه به ثبت رسانده اند دعوت بعمل می آید.

بدینوسیله از متقاضیان تأسیس داروخانه روزانه در روستای قمصر که صرفاً تا قبل از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت بر امور داروی دانشگاه به ثبت رسانده اند دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۶مهر ۹۶ جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک خود در روزهای اداری به این معاونت واقع در تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک ۵۸۴ طبقه سوم مدیریت نظارت بر امور دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نمایند.

   ضمناً مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.