صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » هشتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو تهران

هشتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو تهران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
تعداد بازدید : 145

هشتمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو تهران

جلسه‌ای باهدف بررسی صدور پروانه ساخت، صدور پروانه مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو تهران؛ دکتر تهمینه اکبر زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دبیر کمیسیون؛ هدف از برگزاری این جلسه را صدور پروانه‌های ساخت و تعیین تکلیف در خصوص موارد مطرح‌شده دانست و به همراه سایر اعضا کمیته به بررسی پرونده‌ها پرداخت.

در این نشست که باهدف صدور پروانه ساخت، صدور پروانه مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها برگزارمی گردد؛ ۲۲ فقره پرونده عدم انطباق مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد.

توضیح اینکه کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی و عدم انطباق واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴ شهریور ۹۶ با حضور دکتر تهمینه اکبر زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ،دکتر امینی مدیر آزمایشگاه مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دارو و اعضای کمیسیون در محل سالن شورای معاونت غذا و دارو برگزار شد.