صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » گالری تصاویر » دومین روز از برگزاری برنامه دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی

دومین روز از برگزاری برنامه دوره آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصصی ارتوپدی