صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » اخبار مدیریت دارو » کاهش هزینه دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن

کاهش هزینه دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
تعداد بازدید : 807

کاهش هزینه دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن

پیرو تفاهم نامه منعقده بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون آخرین تغییرات بر اساس ارزیابی های انجام شده در خصوص هزینه دارویی بیماران خاص ارائه می گردد.

پیرو تفاهم نامه کاهش هزینه دارویی بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج منعقده بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخرین تغییرات بر اساس ارزیابی های انجام شده در خصوص هزینه دارویی بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن به پیوست قابل مشاهده می باشد.

» مشاهده لیست هزینه های داروها

» مراجعه به صفحه اطلاعیه های مدیریت دارو و مواد مخدر