ثبت شکایات

« فرم ثبت شکایت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران »

نام و نام خانوادگی

سمت و عنوان شغلی

ایمیل

شماره تلفن

شماره موبایل

آدرس

موضوع شکایت

شرح شکایت

کد امنیتی
captcha