شرح وظایف

شرح وظایف اداره روابط عمومی

– برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع، هدایت، نظارت و کنترل بر امور مرتبط با مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه

– مدیریت و نظارت بر فرآیند انجام اقدامات لازم بمنظور برقراری ارتباط با سایر واحدها، دانشگاهها، موسسات و

مراکز دولتی

– برنامه ریزی و مدیریت اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه با رسالت، اهداف و اقدامات حوزه

– مدیریت امور اجرائی برگزاری مراسم و همایشی های مربوط به واحدهای تابعه دانشگاه طبق برنامه های مصوب

– مدیریت انتشار نشریه های خبری با انجام هماهنگی های لازم با واحدهای ذیربط

– مدیریت فعالیتهای مختلف تبلیغاتی حوزه در حیطه شرح وظایف اداره

– فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بین کارکنان و مسئولان حوزه

– مدیریت امور پیمایش محیطی حوزه در زمینه سنجشی نگرش، عقاید، نظرات و خواسته های مخاطبان حوزه در قالب نظرسنجی، مطالعات محیطی و …. انعکاس نتایج آن به رئیس واحد و حوزه های ذیربط

– نظارت و مدیریت امور مربوط به تشریفات و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی دانشگاه

– مدیریت فرآیند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بین اداره و واحدهای تابعه و رسانه ها

– تنظیم و ارائه برنامه و بودجه حوزه

– تنظیم و ارائه گزارش های عملکرد دوره های حوزه به مراجع ذی صلاح

– جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی در ارتباط با موسه متبوع و گزارش لازم

– انجام امور مربوط به اجرای این نامه های مصوب در مورد هماهنگی کردن تبلیغات

– مطالعه و بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه های انتشاراتی و اطلاعات

– تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن های داخلی

– انجام امور مربوط به برگزاری جشن های محلی، اجرای برنامه هایی رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوط

– اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان متبوع

– تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی سازمان متبوع

* مهارت : توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، استفاده از نرم افزارهای تخصصی، برقراری ارتباط موثر، آشنایی کامل به زبان انگلیسی

* دوره های آموزشی: اصول گزارش نویسی در روابط عمومی، مهارت های ارتباط جمعی، روش های سنجش افکار عمومی

* سایر عوامل موثر: صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با ارباب رجوع