صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » هفته آگاه سازی در زمینه آنتی بیوتیکها (۲۸ آبان تا ۴ آذر ماه ۱۳۹۹)

هفته آگاه سازی در زمینه آنتی بیوتیکها (۲۸ آبان تا ۴ آذر ماه ۱۳۹۹)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
تعداد بازدید : 66

هفته آگاه سازی در زمینه آنتی بیوتیکها (۲۸ آبان تا ۴ آذر ماه ۱۳۹۹)

شعار هفته آگاه سازی آنتی بیوتیک ها در سال ۲۰۲۰، "اتحاد برای حفظ داروهای آنتی میکروبیال" نامگذاری شده است و به شعار همیشگی " مصرف آنتی بیوتیک ها، با احتیاط" کماکان مانند سالهای قبل پرداخته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، هدف از برگزاری هفته آگاه رسانی در زمینه آنتی بیوتیکها با هدایت سازمان جهانی بهداشت، افزایش آگاهی عمومی و جهانی در برابر مقاومت میکروب ها به داروهای آنتی میکروبیال است.
در این هفته سعی بر این است تا آگاهی و حساسیت سیاستگذاران، شاغلین حرفه پزشکی و همچنین عموم مردم در زمینه افزایش مقاومت میکروبی نسبت به داروهای آنتی میکروبیال افزایش یابد.
مقاومت به داروهای آنتی میکروبیال زمانی اتفاق می افتد که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و همچنین انگل ها به اثرات داروها مقاوم ‌شوند و به همین دلیل درمان عفونت ها بسیار سخت تر و خطر گسترش بیماری‌ها نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه ممکن است منجر به بیماری های شدید و مرگ شود.
ترکیبات آنتی میکروبیال به عنوان یک ابزار بسیار مهم در درمان بیماری های انسان ها، حیوانات و گیاهان به شمار می روند و شامل آنتی بیوتیکها، داروهای ضد ویروس، ضد قارچ و ضد پرتوزآ هستند.
عواملی که در حال حاضر منجر به بروز مقاومت میکروبی شده است متعددند؛ از آن جمله می توان به استفاده بیش از اندازه از داروها در انسانها، صنعت پرورش دام، کشاورزی و همچنین عدم دسترسی انسانها به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای مصرف شخصی و استفاده در کشاورزی، اشاره کرد.
این عوامل در سطح جهانی باعث بروز تهدید و بروز مقاومت به آنتی میکروبیال ها شده است.
پیرو جلسه سه جانبه ای که درماه می ۲۰۲۰ با حضور جانبه (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (AFO)، سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE)و سازمان بهداشت جهانی WHO)) برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا مناسبت هفته آگاه سازی ازین پس همه ساله در تاریخ ۱۸ تا ۲۴ نوامبر برگزار شود و همچنین دامنه داروها صرفا داروهای آنتی بیوتیک نباشد.
با افزایش مقاومت میکروبی به دامنه وسیع تری از داروها، تمرکز این آگاه سازی وسیعتر شده است و به همه داروهای آنتی میکروبیال یعنی آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد ویروس، ضد قارچ و ضد پرتوزآ خواهد پرداخت.