صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » گالری تصاویر » قدر دانی نماینده ولی فقیه در دانشگاه از معاون غذا و دارو

قدر دانی نماینده ولی فقیه در دانشگاه از معاون غذا و دارو