صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » گالری تصاویر » کشف کارگاه غیر مجاز تولید محلول های ضدعفونی کننده دست، سطوح و شوینده توسط معاونت غذا و دارو

کشف کارگاه غیر مجاز تولید محلول های ضدعفونی کننده دست، سطوح و شوینده توسط معاونت غذا و دارو