صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » گالری تصاویر » پلمپ انبار ماسک و محلول ضدعفونی کننده فاقد مجوز های بهداشتی توسط معاونت غذا و دارو

پلمپ انبار ماسک و محلول ضدعفونی کننده فاقد مجوز های بهداشتی توسط معاونت غذا و دارو