صفحه ثبت شکایات معاونت غذا و دارو

مراجعه کننده محترم

برای ثبت و پیگیری شکایات خود می توانید به یکی از دو روش زیر اقدام نمائید:

۱- تکمیل فرم های آنلاین ثبت و رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو (لینک های موجود در همین صفحه)

۲- تماس با شماره تلفن گویای ۶۶۴۶۹۷۲۷

۳- تلفن ثبت و رسیدگی به شکایات مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ۶۶۹۷۷۶۳۸

توجه: برای عملکرد بهتر سامانه از مرورگرهای کوروم (Chrome) یا فایرفاکس (Firefox) استفاده نمایید.