صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » یازدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو

یازدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تعداد بازدید : 142

یازدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو

جلسه‌ای باهدف بررسی صدور پروانه ساخت، صدور پروانه مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ مهندس زینب آقا محسنی مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دبیر کمیسیون؛ هدف از برگزاری این جلسه را صدور پروانه‌های ساخت و تعیین تکلیف در خصوص موارد مطرح‌شده دانست و به همراه سایر اعضا کمیته به بررسی پرونده‌ها پرداخت.

در این نشست که باهدف صدور پروانه ساخت، صدور پروانه مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت، بررسی نقشه و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها برگزارمی شود؛ سی و چهار مورد صدورواصلاح  پروانه ساخت، دوازده مورد تمدید پروانه مسئول فنی و دم مورد نقشه و استعلام صنعت، معدن و تجارت استان تهران مطرح و موافقت و ۹مورد موضوع مطرح و تصمیم گیری شد.

توضیح اینکه کمیسیون بررسی و صدور پروانه‌های بهداشتی و عدم انطباق واحدهای تحت پوشش معـاونت غـذا و دارو دانشگـاه علـوم پزشکی تهـران روز سه شنبه ۲۶ شهریور۹۸ بـا حضـور دکترحاجی محمودی معاون غذا و دارو، دکتر جابری دوست مدیر نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، دکتر مولایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعضای کمیسیون در محل دفتر معاون غذا و دارو برگزار شد.