صفحه دانشگاه » صفحه معاونت » اخبار » کسب رتبه برتر معاونت غذا و دارو دانشگاه در برنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷

کسب رتبه برتر معاونت غذا و دارو دانشگاه در برنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
تعداد بازدید : 122

کسب رتبه برتر معاونت غذا و دارو دانشگاه در برنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ معاونت غذا و دارو دانشگاه در برنامه ارزیابی عملکرد سال 1397، بین معاونت های غذا و دارو سراسر کشور موفق به کسب رتبه برتر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ معاونت غذا و دارو دانشگاه در برنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷، بین معاونت های غذا و دارو سراسر کشور موفق به کسب رتبه برتر شد.

معاونت غذا و دارو از میان مجموع امتیازات شاخص های مدیریت آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو، مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل، مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشکی، مدیریت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، مدیریت نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت، مدیریت فرآورده های آرایشی و بهداشتی و مدیریت فرآورده های خوراکی و آشامیدنی مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق به کسب رتبه برتر شد.